fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fukcje trygonometryczne xyz: Oblicz wartość funkcji trygonometrycznej sinα cosα i tgα cos2 α − sin2 = 161289
19 lut 19:53
sd: 5178
21 lut 20:34
21 lut 20:34