fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Termodynamika termoktoś: Okrągły otwór w płytce aluminiowej ma w temperaturze 0 stopni C średnicę 2,725 m. Jaka będzie jego średnica, jeżeli płytka zostanie ogrzana do 100 stopni C?
18 lut 15:16
Lech: ΔL = L1 α Δt , L1 = 2,725 m , Δt= 100 °C , α − wspolczynnik rozszerzalnosci ( tablice) ΔL − przyrost dlugosci srednicy L2 = L1 + ΔL
18 lut 19:12