fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch drgajacy Nwm: Drewniany sześcienny klocek o krawędzi 0.1m pływa na powierzchni wody. Gęstość drewna 500kg/M3, gęstość wody 1000kg/M3. Klocek lekko wepchnięty w wodę zaczyna wykonywać drgania. Policz okres tych drgań jeśli opory można pominąć.
18 lut 12:44
Lech: Po wepchnieciu klocka o x dziala dodatkowa sila wyporu F= ρwg b2 x , ρw = 1000 kg/m3, b= 0,1 m Czyli ruch drgajacy : ma = − F ⇔ m a = − ρw g b2 x , oraz m = ρk g b3 = − ρw g b2*x Czyli
 ρw 
a= −

*x , porownujemy z rownaniem ruchu drgajacego : a = − ω2*x
 ρk b 
 ρw 
Zatem ω2 =

, zas okres drgan : T = 2π/ω , dokoncz !
 ρk b  
18 lut 14:14