fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
, nick: W wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a znajduję się trzy jednakowe mas. Oblicz okres i szybkość 3 identycznych gwiazd. M−masa każdej gwiazdy
14 lut 18:27