fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Optyka - współczynnik załamania Dominik: Na dnie sadzawki o głębokości 1 m umieszczono punktowe źródło światła, które emituje światło we wszystkich kierunkach. Nad powierzchnię wody światło wydostawało się z obszaru w kształcie koła o promieniu 113 cm. Trzeba zrobić rysunek ilustrujący opisana sytuacje i obliczyć współczynnik załamania wody w sadzawce. Współczynnik załamania powietrza = 1
13 lut 16:25
sam wśród debili:
 4 
nw =

 3 
a jak trzeba to do roboty
13 lut 17:28
Dominik: a mógłbyś napisać, z jakich wzorów korzystałeś, żeby to obliczyć?
13 lut 18:56