fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Związek między siłą tarcia, a pracą w ruchu jednostajnie opóźnionym proxima: Witam, chciałabym prosić o wyjaśnienie rozwiązania dwóch zadań: 1. Pracownik supermarketu popchnął wózek, który po przejechaniu drogi s=0.5 m zatrzymał się pod działaniem sił oporu ruchu, które stanowiły 40% jego ciężaru. Oblicz prędkość nadaną wózkowi przez pracownika. 2. Hokeista uderza kijem w krążek i nadaje mu prędkość v=11 m/s. Jaką drogę przebędzie krążek do chwili zatrzymania jeśli jego współczynnik tarcia o lód wynosi 0.12? Rozwiązanie tych zadań jest analogiczne, bo wychodzimy z założenia, że ΔEk=W, gdzie praca to iloczyn siły tarcia T i drogi s przebytej do momentu zatrzymania. I tu pojawia się pytanie, dlaczego za siłę działającą na ciało przyjmuje się tylko siłę tarcia? Chciałam wyjść z równania, że siła wypadkowa ma=F−T, gdzie F to siła, z którą hokeista/pracownik pchnęli obiekty, która nadała im prędkość początkową. Tak też zrobiłam zadanie trzecie i rozwiązanie jest prawidłowe: 3. Po poziomej drodze jedzie z wyłączonym silnikiem samochód o masie m=1t. Od chwili włączenia silnika jego prędkość wzrosła z v1=36 km/h do v2=72 km/h i pokonał w tym czasie s=150 m. Oblicz moc silnika samochodu, jeżeli opory ruchu wynosiły 25% siły ciężkości. Tak jak wspomniałam, wyszłam z równania ma=F−Fop, następnie z równania prędkości i drogi w ruchu jednostajnie przyśpieszonym wyznaczyłam czas trwania ruchu oraz przyśpieszenie etc, a jako siłę we wzorze na pracę podstawiłam F=ma+Fop. Tak też próbowałam rozwiązać pierwsze dwa zadania, ale wiecie już jak to się skończyło. Więc na czym polega różnica między dwoma pierwszymi zadaniami, a trzecim? Dlaczego w pierwszych dwóch za siłę w pracy przyjmuje się tylko siłę oporu/tarcia? Wg mojego rozumowania krążek i skrzynka poruszają się ruchem jednostajnie opóźnionym, dzięki sile wypadkowej Fw=ma, która jest różnicą siły "nadanej" obiektom przez hokeistę i pracownika, a siłą tarcia. Czy może różnica między sposobami rozwiązania tych zadań wynika z tego, że w pierwszym dwóm obiektom nadano tylko prędkość początkową przez "chwilowe uderzenie/pchnięcie", a w zadaniu trzecim na samochód stale działa siła silnika? Im bardziej o tym myślę, tym bardziej się motam. Proszę o ratunek i wyjaśnienie tego problemu mojemu ograniczonemu umysłowi :').
10 lut 12:09
sam wśród debili: chyba się nie da
11 lut 16:52