fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
hmmm pizdeczka: oblicz z jakim przyspieszeniem porusza się ciało które zwiększa szyblkość od 100 km/h do 170 km/h w ciągu 2h i jaką ma masę jeśli siła wypadkowa działająca na to ciało jest równa 40 N
7 lut 13:41
Zel: Z treści zadania wynika, że ciało w czasie trwania ruchu zmienia swoją prędkość, czyli doznaje przyspieszenia. Jest to zatem ruch przyspieszony. Przyspieszenie w takim ruchu definiujemy jako zmianę prędkości do czasu w jakim ta zmiana nastąpiła. Więc: a=ΔV/t a=(V2 − V1)/t V2= 170 km/h V1 = 100 km/h t = 2h = 2*3600 s = 7200 s Na początku trzeba zamienić jednostki szybkości: 100 km/h = 100*(1000m/3600s) = 27,78 m/s 170 km/h = 170*(1000m/3600s) = 47,22 m/s a=(47,22 m/s − 27,78 m/s)/7200 s = 2,7*10−3 m/s2 = 0,0027 m/s2 Ciało porusza się ruchem przyspieszonym, zatem obowiązuje je II zasada dynamiki Newtona: F=m*a 40N = m* 0,0027 m/s2 m=14814,8 kg
8 lut 10:49