fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomocy! Wytłumaczy mi ktoś jak rozwiązać to zadanie ? marek: Prostopadłościan ABCDA’B’C’D’ ma wymiary takie, że AB = 8, BC = 10 i AA’ = 12. Punkt E znajduje się pośrodku krawędzi DD’, zaś punkt F znajduje się na środku podstawy ABCD. Przyjąć, że punkt A jest środkiem układu współrzędnych, zaś Znaleźć, za pomocą rachunku wektorowego: a) Postać wektorów: AE oraz AF, b) Wartość kąta EAF (w stopniach), c) Pole trójkąta EAF, d) objętość czworościanu AEFB’
6 lut 20:42