fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
spadek Asia: Piłka zostaje wyrzucona pionowo do góry w chwili t = 0s z dachu budynku o wysokości 40m. Piłka wznosi się a następnie upada na ziemię. Początkowa prędkość piłki to 39,1m/s. Przyjmij dodatni kierunek osi ox pionowo w górę. Czas do chwili upadku piłki na ziemię jest najbliższy wartości: a) 9,5s b) 8,6s c)9,2s d)8,9s e)8,3s proszę o pomoc
6 lut 14:53
sam wśród debili: d)
6 lut 19:12
Asia: a jak to uzasadnić?
6 lut 21:37