fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rezystory o rany julek: Zidentyfikuj ogniwo ,gdy wiadomo że: Woltometr o oporze R1=53,4Ω na zaciskach wzmiankowanego ogniwa wskazuje napięcie U1= 1,78 V,a tenże woltometr zbocznikowany opornikiem R2=0,4757283073496659242761..Ω pokazuje napięcie U2=0,8 V
6 lut 04:24
pudel i hanecka: Bez przesady ,łatwa to sztuka Ogniwo można zidentyfikować po SEM i r(oporze wewnętrznym) Zatem: SEM=ξ=r(I1+I2) ∧ U1=R1I2=rI1 ξ=r(I3+I4) ∧ U2=RzI4=rI3 ____________________________
 U1 U1 
ξ=r(

+

)
 R1 r 
 U2 U2 
ξ=r(

+

)
 Rz r 
 R1R2 
Rz=

 R1+R2 
________________________
 U1U2R1 ξ−U1 
ξ=

∧ r=R1

 U(R1+R2)−U1R2 U1 
Po podstawieniu danych liczbowych ξ=1,8 V,r=0,6 Ω Ogniwo Bunsena
6 lut 05:02
dsdsds: W pustym pokoju uwiędłe kwiaty, w fotelu siedzi Jełop wąsaty, a zegar tyka, bo czas umyka. Z każdym browarem Jełop zanika. − I co tak siedzisz knurze opasły? Twojej nadzieii gwiazdy już zgasły, Knurze opasły! A Jełop jęczy, stęka i sarka, nie wie że grób mu kopie koparka. A na tym grobie kamień niech stanie, a na kamieniu poety wołanie: −Tu leży Jełop mój przyjacielu, który przepierdział życie w fotelu.
6 lut 06:53