fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz Ok: W czwartej sekundzie ruchu jednostajnie zmiennego bez predkosci poczatkowej ciało przebyło drogę s=2m jaka prędkość osiagnie to ciało pod koniec 7 sekundy ruchu
3 lut 18:03
Lech : ΔS= S4 −S3 = ( 42 − 32)*a/2 ⇒ a = (4/7) m/s2 v= at = 4 m/s
3 lut 18:19