fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
stosunek wychylenia do amplitudy Ania: Znaleźć stosunek wychylenia do amplitudy drgań harmonicznych(nietłumionych) dla którego energia kinetyczna jest równa energii potencjalnej.
2 lut 22:39
sam wśród debili: zapytaj dominika http://fizyka.pisz.pl/forum/5144.html
3 lut 12:02