fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
walec nick: Jednorodny walec o momencie bezwładności I=mR2/2 położono na równi pochyłej o kącie nachylenia α. Współczynnik tarcia posuwistego walca o równię wynosi μ. Walec może staczać się po równi bez poślizgu: a) zawsze b) jeśli μ>tgα c) jeśli μ<tgaα d) jeśli tgα≤3μ Proszę o pokazanie sposobu rozwiązania zadania
2 lut 17:24
sam wśród debili: pokazuję tylko nie wiem czy bedzie dobrze widać
2 lut 22:07