fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wykres nick: Bryła sztywna o momencie bezwładnosci Io obraca się wokół osi 00' ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem kątowym = const. Narysuj wykres zależności energii kinetycznej ruchu obrotowego od czasu.
1 lut 20:37
Lech: rysunek
  Io * ω2 Io2*t2 
Ek =

=

 2 2 
Wykresem jest parabola ( bez czesci ujemnej )
1 lut 21:15
nick: dziękuję
1 lut 21:25