fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. nick: 1.Koło zamachowe w kształcie pierścienia o promieniu r=0,3m i masie m=50kg obraca się z częstością omega=20 s−1. Aby koło zatrzymało się w czasie 20s musi zadziałać moment siły hamującej równy około: a) 28 N s b) 28 N m c) 14 N s d) 14 N m Proszę o pokazanie w jaki sposób to rozwiązać
1 lut 16:07
Lech: MF = J*ε = mr2ω/t= ....
1 lut 16:42