fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Staczanie bez poslizgu Nwm: Wózek składa się z 2 kółek o promieniu 5cm i masie 100g każde oraz ośki o masie 25g i promieniu 4mm. Moment bezwładności wózka I=2,5*10−4kg*m2. Z jakim przyspieszeniem stacza się taki wózek z równi − wyprowadź wzór w zależności od kąta α. a) policz wartość przyspieszenia a i siły tarcia dla α=20°. b) jaka jest wartość współczynnika tarcia, jeśli przy α=30° rozpoczyna się poślizg.
30 sty 19:52