fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Einsstein Józek: W promieniowaniu kosmicznym spotyka się protony (masa spoczynkowa protonu mowynosi:1.67•10−27[kg]) o energii E=1011GeV]. Ile czasu potrzebuje taki proton, aby przelecieć przez cała Naszą Galaktykę (Drogę Mleczną) o średnicy d=105lat świetlnych, jeśli czas ten mierzymy w układzie odniesienia związanym:−z poruszającym się protonem t’(t’czas własny odczytany przez proton na swoim zegarku) oraz−z Wszechświatem t(t−czas odczytany na zegarze laboratoryjnym).
28 sty 20:44
Lech: Popatrz : matematyka ......
28 sty 20:56