fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka relatywistyczna Jacob: Proszę o pomoc z relatywistyki nie umiem tego zrobić, relatywistyka to dział z którego najmniej rozumiem Mezon π+ porusza się z prędkością v=0.995c względem nieruchomego układu laboratoryjnego (tzn. „układ własny” związany z mezonem „w którym mezon π+ spoczywa” porusza się z prędkością v=0.995c względem nieruchomego układu laboratoryjnego). Własny czas życia mezonu Δ t’(czyli czas t’ jaki upłynął od chwili narodzin tego mezonu do jego śmierci mierzony w układzie własnym) wynosi Δt’=2.5•10−8[s]. Oblicz: −ile wynosi czas życia mezonu Δt w układzie laboratoryjnym? −jaką drogę w układzie laboratoryjnym ΔLprzebędzie mezon w czasie swojego życia? −ile wynosi ΔL’czyli droga ΔL widziana oczyma obserwatora związanego z poruszającym się mezonem?
28 sty 19:42
Lech: Dylatacja czasu : Δt = Δt ' / 1 − (v/c)2= 2,5*10−8 s/ 1 − (0,995)2 = ..... ΔL= v*Δt = ....... ΔL ' = ΔL* 1 −(v/c)2 = ....
28 sty 19:56