fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zasada zachowania pędu Anonim: Ciało o masie 50kg porusza się początkowo ruchem jednostajnym z prędkością 40m/s. Po pewnym czasie to ciało napotyka na swej drodze kulę o masie 2kg. Po zderzeniu z kulą pierwsze ciało pcha kulę przed sobą z pewną wartością prędkości. oblicz tą prędkość. wiem, że należy skorzystać z zasady zachowania pędu. jest to zderzenie niesprężyste. P1 = P2
 kg*m 
P1 = 2000

 s 
25 sty 17:37
sam wśród debili: skoro wiesz, to skorzystaj zderzenie jest sprężyste czy niesprężyste
25 sty 18:29
Anonim:
 2 2 v 
Jeżeli pęd wynosi 2000 można to przyrównać do L=

MR2 *ω =

MR2 *

ale w
 5 5 r 
zadaniu nie ma podanego promienia
25 sty 18:31
Anonim: *sprężyste
25 sty 18:33
Lech: W zadaniu jest spelniona zasada zachowania pedu , a nie momentu pedu , to sa dwa rozne pojecia nie nalezy ich mylic ! m1 = 50 kg v1 = 40 m/s m2 = 2 kg vx = ? m1*v1 = (m1 +m2)*vx
25 sty 20:09
sam wśród debili: beczka śmiechu emotka
25 sty 21:25