fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
obliczyć moment bezwładności krystian: Jaki będzie moment bezwładności stalowego prętu o masie 6.40kg z zaczepionymi na obu końcach identycznymi kulami o masie 1.06kg każda, względem osi pionowej przechodzącej przez środek pręta?
24 sty 00:48
Lech: M= 6,4 kg m= 1,06 kg L = ? ? , dlugosc preta
 1 
J=

ML2 + 2m(L/2)2 = ........
 12 
24 sty 09:53