fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch obrotowy kubson: Do jednorodnego pręta o masie 6,4 kg i długości 1,2 m przyczepiono z obydwu końców jednakowe masy punktowe 1,06 kg. Pręt obraca się w płaszczyźnie poziomej, wokół pionowej osi przechodzącej przez jego środek. W pewnej chwili pręt wykonuje 39 obr/s, ale ze względu na występowanie tarcia zatrzymuje się po 32 s. Zakładając, że hamujący moment siły jest stały, oblicz: a) opóźnienie kątowe b) moment sił hamującej c) liczbę obrotów wykonanych przez pręt do chwili zatrzymania. Zadanie proste a ja nie mam pomysłu emotka Odp: 7,7 rad/s, 11,7 Nm, 624 Dzięki z góry za pomoc! emotka
23 sty 15:58