fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomocy! Zadanie z ciepła właściwego Ness: Grzejnik o mocy 1500W I sprawności 66% roztopił 2.5 kg lodu w czasie 20 minut. Jaka była temperatura początkowa lodu? Cw= 2095 J/kgK Ct= 330 kJ/kgK
22 sty 13:26
Lech: Q= m*cw *( to − t1 ) + m *ct , cieplo pobrane przez lod , to = 0° C t1 ; temperatura poczatkowa lodu
  energia uzyteczna 
η =

 energia calkowita 
  Q* t  
η=

 P 
P= 1500 W t= 20 min = 1200 s m= 2,5 kg cw = 2095 J/kgK , cieplo wlasciwe lodu η= 0,65 ct = 330 kJ/kg , cieplo topnienia lodu
22 sty 14:53