fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
przepływ wody 6.136: Woda przepływa przez rurę kanalizacyjną o średnicy d1 = 0.1m z prędkością v1 = 0.1m/s. W pewnym miejscu rura się zwęża i jej średnica wynosi d2 = 0.05m. Obliczyć prędkość przepływu wody przez wąską rurę
22 sty 12:44
Lech: Skorzystaj z rownania ciaglosci : S1 *v1 = S2*v2 S= πd2/4
22 sty 14:42
6.136: a dlaczego s to jest πd2/4 ?
22 sty 15:13
Lech: S− pole przekroju rury S= πr2 = πd2/4 , bo promien przekroju r= d/2, d ; srednica ! !
22 sty 15:23