fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
rozwiaz uklad rownan uklady rownan liniowych, macierz odwrotna marynarka wojenna : 1.rozwiaz uklad rownan: ⎧x+2y−z=1 ⎨3x+y+z=2 ⎩x−5z=0 2. Roziwaz uklad rownan metoda macierzy odwrotnej ⎧x+7y=2 ⎩2x−y=9
22 sty 02:32