fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
plyny neti67: rysunekNa rysunku jest przedstawiona zwężka przez którą płynie woda (o gęstości 1000 kg/m3). W punkcie 1 prędkość wody wynosi v1=4,3m/s. Punkt nr 2 znajduje się na wysokości h=6,1m powyżej punktu 1. Przekroje na obydwu końcach złączki są odpowiednio równe A1=0,07m2 oraz A2=0,007m2. Jaka jest bezwzględna różnica ciśnień pomiędzy punktami 1 i 2? Wynik podaj w kPa.
19 sty 23:01
Lech: Skorzystaj z rownania Bernoulliego dla przeplywu cieczy nielepkiej !
20 sty 11:46
neti67: czyli tego : P1−P2= 1/2 p(v22−v12)+pg(y2−y1) ?
20 sty 12:54
Lech: Tak !
20 sty 12:57
neti67: Dziękuje za pomoc
20 sty 13:02