fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prosze o pomoc neti67: Otwarta cysterna w której warstwa oleju pływa po wodzie. Warstwa wody ma grubość h1=2,5m. Jak gruba musi być warstwa oleju (h2), aby ciśnienie na dnie zbiornika było równe P=47kPa? Przyjmij gęstość oleju równą 670kg/m3 a gęstość wody 1000 kg/m3.
19 sty 22:12
Lech: Patrz wpis dla @Melanii
19 sty 22:23