fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
bryła sztywna, zasada zachowania momentu pędu Krzyś: rysunekWyznacz prędkość liniową i kątową pręta tuż po zderzeniu z masą, gdy zderzenie było doskonale sprężyste. Dane: M − masa pręta l − długość pręta m − masa kulki v − prędkość kuli Pręt nie jest w żaden sposób zamocowany i po uderzeniu w niego przez kulkę zaczyna jednocześnie wykonywać ruch obrotowy wokół osi przechodzącej przez środek pręta i ruch postępowy. Czy ktoś pomoże mi zapisać równania dla trzech zasad − zasada zachowania energii, pędu i momentu pędu? Odpowiedź to: V = (1/2 m*v)/1/4M + m oraz ω = 3m*v/ (1/4M+m)*l i nie chce mi wyjść.
19 sty 13:27
Lech: Zasada zachowania momentu pedu : ml/2 *v = (1/12) Ml2 *ω + ml/2*u u − predkosc kuli po odbiciu Zasada zachowania energii : mv2/2 = (1/12) Ml2 ω2/2 + mu2/2
19 sty 14:31
Krzyś: Wydaje mi się, że zasadę zachowania energii trzeba jeszcze skorygować, biorąc po uwagę, że pręt po uderzeniu porusza się też do przodu ruchem postępowym, więc jeszcze Energia kinetyczna ruchu postępowego, bo przecież energie r. postępowego i obrotowego się sumują. Dobrze myślę?
19 sty 14:45