fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jak obliczyć średnice drobiny tlenu? Szymon: treść zadania: Lepkość tlenu w warunkach normalnych wynosi "ni"= 1.89·10−6 kg/m·s. Oblicz średnicę drobiny tlenu.
18 sty 20:00
18 sty 21:39