fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dwie kule o masach M i 3M są sztywno połączone prętem o długości L krystian: Dwie kule o masach M i 3M są sztywno połączone prętem o długości L. Masę pręta pomijamy. Układ obraca się ze stałą kątową ω=ωk, wokół nieruchomej osi prostopadłej do pręta i przechodzącej przez jego środek masy. W chwili kiedy pręt znajdował się w położeniu wzdłuż osi OX, w kulę M uderzyła kulka o masie m z prędkością v=vj i przykleiła się do niej. Z jaką prędkością v kulka m uderzyła w masę M, jeśli wiadomo, że po zderzeniu układ obraca się z prędkością kątową ω'=1/3ωk ? Znajdź zmianę energii kinetycznej układu. Bardzo proszę o pomoc emotka
17 sty 23:24
krystian: rysunek
17 sty 23:33
Lech: Wykorzystaj z zasady zachoeania momentu pedu !
18 sty 13:43