fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zad cipsko: oblicz drogę jaką pokonało ciało jadąc z szybkością początkową 100m/s i hamując przez 40 s z przyspieszeniem −20m/s2
17 sty 20:25
Lech: S= vo *t − at2/2 = 100 m/s * 40 s − 20 m/s2* (40 s)2/2 = .....
17 sty 20:31