fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wytrzymałość monika: W metodzie Menabrei−Castigliana energię sprężystą wyraża się jako funkcję wszystkich reakcji i sił czynnych czy tylko sił czynnych i reakcji hiperstatycznych?
17 sty 16:57