fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Hej! :) Proszę o pomoc Asia: Dwie identyczne kulki o masie m = 10 mg każda są zawieszone na izolowanych niciach o długości 50 cm. Gdy kulki naładujemy identycznymi ładunkami, a nitki zaczepimy w tym samym punkcie, to kulki w wyniku odpychania oddalą się na odległość r = 50 cm. Oblicz ładunek elektryczny kulek.
15 sty 22:06
16 sty 12:58