fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz wartość pędu marcin99: Tuż nad ziemią wyrzucono piłkę tenisową o masie 0,06 kg pod kątem 60 stopni do poziomu. Wartość pędu piłki w chwili wyrzucenia była równa 0,5 kgm/s. Pomijamy siły oporu ruchu piłki. Oblicz wartość pędu w najwyższym punkcie toru i maksymalną wartość jaką osiągnie piłka w tym ruchu względem punktu, z którego została wyrzucona
15 sty 17:26
Lech: po = mvo = 0,5 kgm/s w najwyzszym punkcie toru : p x = po * cos α = 0,5 * 0,5 kgm/s = 0,25 kgm/s W punkcie upadku pmax = po = 0,5 kgm/s
15 sty 20:19
marcin99: Dziękuję za pomoc
15 sty 20:50