fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zmiana energii qwerty: cząstka o masie 3m i prędkości v=[+vx,0] rozpada się na dwie cząstki. Jedna z cząstek ma mase m i prędkosc u=[+vx,+vx]. Wyznaczyc zmiane energii kinetycznej w układzie
15 sty 02:04