fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz wartość siły napędowej marcin99: Silniki poruszającego się elektrowozu mają łączną moc 800 kW, a ich sprawność wynosi 0,8. Siły oporu pomijamy. Oblicz wartość siły napędowej silników, jeżeli elektrowóz jedzie po poziomym torze z prędkością 20 m/s. Obliczam to tak:
 W 
P =

 t 
 s 
t =

 V 
 V V 
P = W *

= F * s *

= F * V
 s s 
 P 
F =

= 40 kN <− to wartość siły potrzebnej do poruszania elektrowozu jeżeli sprawność
 V 
silników wynosiłaby 100%; skoro wynosi ona 80% silnik musi "dołożyć" dodatkowe 20% dla tego samego efektu, więc praca wynosi 40 + 0,2 * 40 = 48 kN Prawidłową odpowiedzią jest 0,8 * 40 = 32 kN. Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie, dlaczego moje rozumowanie jest błędne?
13 sty 20:37
Lech:
  moc uzyteczna 
Sprawnosc silnika : k =

  moc calkowita  
  Pu F* v k*Pc 0,8*800 kW 
k =

=

⇒ F=

=

= 32 kN
 Pc  Pc v 20 m/s 
13 sty 20:52
marcin99: Dziękuję
14 sty 16:49