fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
mechanika płynów werkaaa: Przez przewód o średnicy d1=20mm i przy różnicy wysokości H=1,5m wypływa benzyna ze zbiornika do leja umieszczonego na beczce. Wysokość leja h=100mm, średnica wylotu rurki leja d2=30mm. Kreślić, czy przy pełnym otwarciu zaworu benzyna będzie wylewać się z lejka przez jego górną krawędź. Straty tarcia pominąć.
13 sty 17:09