fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
drgania Karolina: Obiekt porusza się ruchem harmonicznym prostym z częstotliwością f=2,9Hz i amplitudą A=0,12m. W chwili czasu t=0s obiekt znajduje się w położeniu x=0m. Jak dużo czasu zajmie ruch z położenia x=0 do x1=0,069m wychodzi mi 1,93 ale to błędna odpowiedź, robię to podstawiając do wzoru v(t)=Asin(T t +lambda) i wyliczam t
12 sty 19:34
Lech: x= A*sin(ωt) ⇒ sin(2πf t ) = x/A ⇒ sin(2πf t ) = 0,069/0,12 = 0,575 Teraz skorzystaj z tablic dla funkcji trygonometrycznych lub z kalkulatora !
12 sty 21:32