fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fale Asia: Fale poprzeczne występujące naprężonej strunie przenoszą średnią moc P1=75W. Jak będzie średnia moc P2 przenoszona przez falę jeżeli amplituda wzrośnie z 2cm do 46cm. Wynik podaj w kW.
12 sty 19:31
z fizyką za pan brat: P ~E~A2
12 sty 19:33
Karolina: czyli 442?
12 sty 19:34
Lech: P = k*A2 , k − wspolczynnik . P1 = k*A12 , P2 = k*A22, po podzieleniu stronami tych rownan otrzymujemy : P2 = P1 * ( A2/A1 )2 = 75*232 W = .......
12 sty 21:26
z fizyką za pan brat: 2godz za póżno lechu, musisz być czujny
12 sty 21:48
Lech: Szybko to tylko pchly trzeba lapac , wiec lap " z fizyka za pan brat " ....
12 sty 22:05