fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wykorzystaj zasadę zachowania pędu Tutek: Trzy łódki o jednakowym ciężarze P =100kg poruszają się jedna za drugą, z jednakową prędkością v =1m/s . Ze środkowej łódki jednocześnie rzucono do pierwszej i ostatniej jednakowe ładunki o ciężarze P1 = 20kg z prędkością u = 3m/s względem łódek. Jakie są prędkości łódek po przerzuceniu ładunków? bardzo ładnie proszę
10 sty 22:39
z fizyką za pan brat: wystarczy jak zastosujesz 2x ZZPędu
11 sty 08:37