fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz prędkość lampionu marcin99: Do latającego lampionu przymocowano ciężarek o masie 20 g. Lampion z ciężarkiem wznosił się pionowo do góry ze stałą prędkością 2 m/s. Po 4 s lotu od lampionu został zdalnie odłączony ciężarek. Oblicz prędkość lampionu po odłączeniu ciężarka korzystając z zasady zachowania pędu
10 sty 18:39
z fizyką za pan brat: (M+m)v = Mv1 + mv
10 sty 21:30
z fizyką za pan brat: jak widzisz musisz znać mase lampionu
10 sty 21:30
marcin99: Dziękuję
11 sty 21:13