fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Czy ktoś może pomóc w tym zadaniu! jacek: Pojazd kosmiczny rozpada się na dwie części w wyniku odpalenia materiału wybuchowego zawartego w łączących je sworzniach. Masy części wynoszą 1200 kg i 1800 kg, a popęd siły, z jaką sworznie działają na każdą z nich jest równy 300 N s. Z jaką względną prędkością oddalają się od siebie części po wybuchu?
9 sty 23:37
'Leszek: V=0,0
10 sty 09:11
z fizyką za pan brat:
 Δp 
zastosuj ZZpędu a potem podstaw do F =

 Δt 
10 sty 14:41