fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
proszę o pomóc jacek: Bila o masie 0.165 kg i prędkości początkowej 2 m/s odbija się od bandy stołu bilardowego jak na Rys.16 (widok z góry). W układzie współrzędnych zaznaczonych na rysunku, składowa y prędkości bili zmienia się przy odbiciu na przeciwną, a jej składowa x nie ulega zmianie. a) ile wynosi kąt , b) ile wynosi zmiana pędu bili zapisana za pomocą wektorów jednostkowych?
9 sty 23:34
'Leszek: Zmiana pedu = 0
10 sty 09:11