fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
proszę o rozwiązanie jacek: Narciarz o masie 60 kg rusza wzdłuż rozbiegu skoczni narciarskiej o kształcie, pokazanym na Rys.11, przy czym jego punkt startu, w którym pozostawał początkowo w spoczynku znajduje się na wysokości 20m na progiem. W chwili oderwania się narciarza od progu jego prędkość początkowa tworzy z poziomem kąt 28o . Pomiń opór powietrza i załóż, że narciarz porusza się po rozbiegu bez tarcia. a) Na jaką maksymalną wysokość h ponad próg wzniesie się narciarz w czasie skoku? b) Czy wartość h zmieni się jeśli narciarz zwiększy swój ciężar?
9 sty 23:33
'Leszek: Wygrywa zawsze Stoch !
10 sty 09:10
z fizyką za pan brat: a gdzie rys. 11
10 sty 14:40