fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
proszę o pomóc jacek: Klocek ześlizguje się po torze pokazanym na Rys. 8 przy czym jego ruch z punktu A do C odbywa się bez tarcia, a w obszarze CD na klocek działa siła tarcia. Czy energia kinetyczna klocka rośnie, maleje czy jest bez zmian o obszarze a) AB, b) BC, c)CD? Czy w tych energia mechaniczna klocka rośnie, malej czy pozostaje bez zmian?
9 sty 23:32
'Leszek: Energia rosnie do
10 sty 09:09
z fizyką za pan brat: jacusiu nauczyłeś sie tylko kopiuj wklej ale z rysunków miałes pałe
10 sty 14:40