fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
proszę o pomóc jacek: Pojazd kosmiczny Voyager 2 o masie m i prędkości V względem słońca zbliża się do Jowisza (masa mJ i prędkość VJ wzg. Słońca) jak pokazano na rysunku. Pojazd okrąża planetę i oddala się od niej w kierunku, z którego nadleciał. Wyznacz prędkość pojazdu (wzg. Słońca) po tym manewrze, który można rozpatrywać jako zderzenie. Przyjmij, że V = 12 km/s, a VJ = 13 km/s. Masa Jowisza jest znacznie większa od masy pojazdu
9 sty 23:30
'Leszek: V= 25 km/h
10 sty 09:08
jacek: 25km/h? haaha __!__
10 sty 10:59
sd: Voyagerem to ja codziennie jezdze
10 sty 14:37
z fizyką za pan brat: a rysunek gdzie
10 sty 14:38