fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
z jakich wzorów skorzystać? andrzej: rysunekDla prędkości V o kierunkach przeciwnych i zgodnych z kierunkiem siły grawitacji pomiędzy masami wyznaczyć czas Δt po jakim masy zderzą się ze sobą. Wyprowadzić wzory na Δt(m,d,V(m,d)) oraz obliczyć czas do zderzenia Dane: V, d− odległość, m−masa, G
9 sty 19:23
XYZ: Może ten wzór, ale nie jestem pewna: d=(g*t²)/2 2d=g*t² t²=2d/g t= 2d/g
9 sty 22:56