fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
grawitacaja proszeopomoc: Planeta krąży po orbicie kołowej wokół gwiazdy o masie 6 * 1030 kg i wykonuje pełny obieg tej orbity w czasie 300 dób (ziemskich). Wyznacz a) promień orbity, b) prędkość planety w ruchu po orbicie. Ktoś pomoże?
9 sty 14:24
xyz: mv2/r = GmM/r2 ⇒ v2 = GM/r , oraz v = 2πr/T
 2r2 GM 
Czyli :

=

⇒ r = ......., promien orbity
 T2 r 
Po obliczeniu r podstaw do : v= 2πr/T = ....., predkosc planety
9 sty 20:35