fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Praca, tarcie, praca wykonana przez siłę tarcia Bilauta: Ile wynosi praca wykonana przez siłę tarcia podczas zsuwania się ciała o masie 2kg umieszczonego na wysokości 2m na równi pochyłej o kącie nachylenia 60*? Współczynnik tarcia wynosi 0,2. Więc doszłam już do tego momentu, gdzie: W tarcia = Tk * h *cos 180* (czy nie?) W odpowiedziach mam, że: W tarcia = Ts cos 180* = −f m g h ctgα ≈ −4,53J Dlaczego jest tarcie statyczne I dlaczego potem jest cotangens
8 sty 20:50
Lech: Sila nacisku ciala na powierzchnie rowni : Fn = mg cos α Sila tarcia ciala o powierzchnie rowni : T= Fn *f = mgf cos α Praca sily tarcia : W= T*S = mgfS cos α oraz S= h/ sin α Czyli : W= mgfh ctg α =.........
10 sty 10:19