fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasada zachowania pędu a energii mechanicznej numiś: Witam, bardzo proszę o wyjaśnienie: Podczas zderzenia niecentralnego dwóch kamieni na lodzie słychać charakterystyczny odgłos uderzenia kamienia o kamień. Pytanie jest o to, czy zachowana jest energia mechaniczna, czy pędu. Odpowiedzią jest, że pędu, ponieważ nie działają siły zewnętrzne, ale nie energia mechaniczna, bo jej część jest tracona w postaci fali akustycznej Moim pytaniem jest − w jaki sposób w zachowaniu kamieni przejawia się utrata energii mechanicznej po zderzeniu? Poruszają się zatem mają energię kinetyczną, która zależy od masy i prędkości, masa się nie zmienia, więc zmienia się prędkość. Skoro zasada zachowania pędu to m1v1 = m2v2, jak może ona być spełniona, jeśli kamienie tracą prędkość?
8 sty 20:22