fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o rozwiązanie Fizyka: mały klocek o masie m może się ślizgać bez tarcia wzdłuż toru kończącego się kołową pętlą. Klocek zostaje puszczony swobodnie z punktu P znajdującego się na wysokości h=5R na dolnym brzegiem pętli. Jaką pracę wykona nad klockiem siła ciężkości w czasie jego ruchu z punktu P do a) punktu Q, b) najwyższego punktu pętli? Ile wynosi grawitacyjna energia potencjalna układu klocek−Ziemia, gdy klocek znajduje się c) w punkcie P, d) w punkcie Q, e) w najwyższym punkcie pętli, jeżeli przyjęto, że energia ta jest równa zero, gdy kulka znajduje się na dole pętli. F) czy wartości otrzymane jako odpowiedzi na pytania (a)−(e) wzrosną, zmaleją, pozostaną bez zmian gdy klocek zostanie puszczony z punktu startowego swobodnie lecz z pewną różną od zera prędkością początkową skierowaną w dół wzdłuż toru?
8 sty 19:00
8 sty 20:17
Fizyka : To jest falszywy 'Leszek , prawdziwy udzielilby pomocy ! ! ! !
8 sty 21:51